ยินดีต้อนรับสู่ SKY CANNABIS (Thailand)

เว็บไซต์ skycannabisthailand จัดทำขึ้นโดย บริษัท สกาย แคนนาบิส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง การปลูกกัญชา จากที่ต่างๆ มารวมใว้ ทั้งความรู้ และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

เรื่องน่ารู้

ติดตามเพจ Facebook ของเราได้เลยที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง

หมายเลขโทรศัพท์ 063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

พืชกัญชา (Cannabis) กับกัญชง (Hemp ) มีถิ่นกำเนิดเดียวกัน อยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ Cannabaceae และสกุลเดียวกันคือ
Cannabis แต่ต่างสายพันธุ์ย่อย และกัญชก็มีต่อมน้ำมันที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์น้อยกว่าพืชกัญชา ตั้งแต่อดีตมีการใช้ต้นกัญชงชื่ง
ให้เส้นใยคุณภาพในการเป็นวัสดุสิ่งทอ ปัจจุบันมีการนำเมล็ดกัญชงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง กัญชงมีสาร cannabinoid
ชนิด CBD สูงแต่มี THC ต่ำมาก

ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่าผู้ที่สามารถปลูกกัญชาได้ ได้แก่ (1) หน่ายงานของรัฐ (2) สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ที่มีการสอน วิจัย ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ (3) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์การเกษตร, วิสาหกิจ
ชุมชน, วิสาหกิจสัวคม ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา (4) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เภสัชกรรม ทันตกรรม การ
แพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย) ทั้งนี้ระยะ 5 ปี แรก การขออนุญาตปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ โดยผู้ขออนุญาต
กลุ่ม 3) 4) และ 5) ต้องดำเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาตกลุ่ม 1) หรือ 2) (มาตรา 21)

  • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
  • มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
  • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท
  • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต ที่มีอาการรุนแรง
  • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

มีข้อมูลจำนวนมากในระดับหลอดทดลอง พบว่า สารประกอบ cannabinoids หลายชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตvองเซลล์
มะเร็งชนิดต่างๆ ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ (anti-angiogenesis) และยับยั้งการกระจาย (anti-metastasis) แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
ในผลการรักษามะเร็งในมนุษย์