กัญชาทางการแพทย์ ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

กัญชาทางการแพทย์ ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง และประโยชน์ชองกัญชา

กัญชาทางการแพทย์ ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา เช่น สเปรย์พ่นในช่องปาก น้ำมันหยดใต้ลิ้น ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น แต่จากการทบทวนงานวิจัยของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีเพียง 6 ภาวะ โรคเท่านั้นที่มีงานวิจัยสนับสนุนชัดเจน ส่วนโรคอื่นๆ ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นความปลอดภัย ประสิทธิผล และการวิจัยในระดับหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลองก่อน
เอกสารคำแนะนำการใช้ กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (มกราคม 2564) ของกรมการแพทย์ แบ่งภาวะ โรคออกเป็น 3 กลุ่มตามข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ มีประโยชน์ น่าจะมีประโยชน์ และอาจได้ประโยชน์ ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงควรทราบว่าผลิตภัณฑ์จากกัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาโรคใดได้บ้าง เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน

อย่างแรกกรมการแพทย์ไม่ได้แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษา ควบคุมอาการของผู้ป่วยเป็นการรักษาลำดับแรก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาที่ยังไม่ผ่าน อย หมายความว่าผู้ป่วยควรรักษาด้วยวิธีมาตรฐานก่อน หากไม่ได้ผลถึงจะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นลำดับรองลงมา ยกเว้นในกรณีที่เป็นความประสงค์ของผู้ป่วยและครอบครัวตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์กัญชาได้ประโยชน์
ภาวะ โรคที่มีงานวิจัยสนับสนุนชัดเจน ได้แก่ช

  • ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัด
  • ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
  • ภาวะปวดประสาท (Neuropathic Pain)
  • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)
  • โรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อต่อยารักษา (Intractable Epilepsy)
  • ผู้ป่วยที่รักษาแบบประคับประคอง ระยะสุดท้ายของชีวิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ผลิตภัณฑ์กัญชาน่าจะได้ประโยชน์
โรคที่มีงานวิจัยสนับสนุนจำกัด สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชารักษาผู้ป่วยเฉพาะรายและเก็บข้อมูลวิจัยควบคู่กัน ได้แก่

  • โรคพาร์กินสัน
  • โรคอัลไซเมอร์
  • โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorders)
  • โรคปลอกประสาทอักเสบ (Demyelinating Diseases)

หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Websiteskycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed