สารสกัดกัญชา CBD และ THC อันตรายหรือไม่

สารสกัดกัญชา CBD และ THC อันตรายหรือไม่ ข้อควรระวังในการใช้

สารสกัดกัญชา CBD และ THC อันตรายหรือไม่ กัญชาที่ผ่านการสกัดจะต่างไปจากการกินหรือสูบโดยตรง โดยในทางการแพทย์จะมีการควบคุมสาร CBD และ THC ตามที่กฎหมายกำหนดมาแล้ว จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งการใช้สาร CBD และ THC ในทางการแพทย์จะต้องใช้อย่างเหมาะสม โดยแพทย์จะคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นสำคัญ

สารสกัดกัญชา CBD และ THC อาจให้ผลเสีย เกิดโทษ และส่งผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ได้ หากใช้ผิดวิธี ใช้เกินขนาด หรือใช้ติดต่อกันนานๆ ตัวอย่างเช่น

 • การใช้สาร THC ในระยะยาว อาจส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ และความสามารถในการตัดสินใจ (Awareness & Cognitive function) และส่งผลเสียต่อสมองที่กำลังเจริญเติบโตในเด็กและวัยรุ่น
 • ในด้านปริมาณ หากได้รับสาร THC ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุข (Euphoria) ใจสั่น หน้ามืด เห็นภาพหลอน ในระยะยาวอาจเสี่ยงต่อการเสพติด หรือการฆ่าตัวตายได้
 • สาร CBD ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างสาร CBD กับยาชนิดอื่นๆ มากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องไส้ปั่นป่วน พฤติกรรมการทานอาหารเปลี่ยนไป อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลง เวียนศีรษะ หรือท้องเสีย

ปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์กันมากขึ้น โดยในกัญชาจะมีสารออกฤทธิ์ (bioactive compounds) มากกว่า 400 ชนิด โดยสารที่พบมากที่สุดจะเป็นกลุ่ม แคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ซึ่งชนิดที่มีข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมากมีอยู่ 2 ชนิด คือ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC)

โดยทั้งสาร CBD และ THC ได้ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพหลายด้าน แต่ในทางกลับกันก็อาจเกิดโทษได้ หากผู้ใช้ขาดความรู้ที่ถูกต้อง หรือขาดความระมัดระวังในการใช้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มใช้สารสกัดกัญชา CBD และ THC
การใช้กัญชาในทางการแพทย์ เป็นการใช้สารที่สกัดได้จากกัญชาอย่าง CBD และ THC ซึ่งในปัจจุบันยังมีหลายโรค หลายภาวะ ที่ยังไม่มีหลักฐานยอมรับหรือปฏิเสธการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา จึงไม่ควรใช้สารสกัดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นทางเลือกอันดับแรกในการรักษาโรคหรือภาวะใดๆ ของผู้ป่วย แต่จะพิจารณาเป็นลักษณะจำเพาะสำหรับผู้ป่วยบางราย โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ และจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ สารสกัดจากกัญชาอย่าง CBD และ THC ยังมีผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของยาหลายชนิด เช่น

 • Anticoagulant (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด)
 • Antiplatelet (ยาต้านเกล็ดเลือด )
 • Antipsychotic (ยาต้านอาการทางจิต)
 • Anticonvulsant (ยากันชัก หรือ ยาต้านชัก)

ดังนั้นทุกการใช้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง และควรอยู่ในการดูแลของแพทย์

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ CBD และ THC
ในเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั้ง CBD และ THC ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากแพทย์โดยตรง แต่เพื่อความปลอดภัย ควรใช้ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามและข้อควรระวังอื่นๆ อีก เช่น

 • ห้ามใช้สารสกัดจากกัญชา THC ในผู้อายุน้อยกว่า 25 ปี
 • การใช้สารสกัดจากกัญชาในผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ อาจทำให้เกิดปัญหาในการรักษาผู้ป่วย และสร้างความสับสนในการวางแผนการรักษาได้
 • สารสกัด THC สามารถผ่านจากรกสู่ทารกในครรภ์ได้ สตรีมีครรภ์จึงไม่ควรใช้
 • ห้ามใช้สารสกัดจากกัญชาในผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมองที่รุนแรง โรคไต และโรคจิตเภท

หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Websiteskycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed