กฎหมายการใช้กัญชากฎหมายการใช้กัญชา

หลังมีการปลดล็อกกัญชา กระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศถึงสามครั้งเพื่อให้มีแนวทางกำกับควบคุม กฎหมายการใช้กัญชา แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์ จนเกิดกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคกัญชา รวมถึงมีเยาวชนที่เข้าถึงและมีการเสพกัญชากันอย่างโจ่งแจ้ง

ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนักที่ยังคงเป็นยาเสพติด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขผลักดันมาตลอด คือ การนำกัญชา กัญชง มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ให้แก่ประชาชน โดยไม่มีการสนับสนุนให้ใช้กัญชากัญชงในทางที่ไม่เหมาะสม

สิ่งที่ทำได้ ของกัญชาและกัญชง

  • สูบกัญชาได้ ไม่มีความผิดกฎหมายยาเสพติด
  • ขายส่วนของพืชได้ ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด แต่การขายเมล็ดพันธุ์และกิ่งต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช
  • ปลูกกัญชาที่บ้านและทำเชิงพาณิชย์ ได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ หรือเว็บไซต์ของ อย. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายได้ เฉพาะส่วนที่กำหนดในการประกาศของ สธ. คือ เมล็ดกัญชง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง, โปรตีนจากเมล็ดกัญชง, ลำต้น, เส้นใย, กิ่งก้าน, ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

สิ่งที่ทำไม่ได้ ของกัญชาและกัญชง

  • ห้ามใช้สารสกัดสาร THC (สารมึนเมา) ปริมาณเกิน 0.2% กรณีสกัดสารเพื่อจำหน่ายต้องขอ อย. เท่านั้น
  • ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ มีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท 
  • ห้ามนำเข้าพืชกัญชา ในลักษณะเป็นต้น ยกเว้นเมล์ดพันธุ์
บุคคลที่ห้ามใช้กัญชา

กระทรวงสาธารณสุขเองได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในการนำกัญชากัญชงไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้ามจำหน่ายให้ใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed