ปลูกกัญชาต้องรู้ค่า pH ของดินเสียก่อน

ปลูกกัญชาต้องรู้ค่า pH ของดินเสียก่อน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการเติบโต

ปลูกกัญชาต้องรู้ค่า pH ของดินเสียก่อน กัญชา เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นเพศผู้และเพศเมียแยกกัน ลักษณะใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ต้นกำเนิดอยู่แถบเอเชียกลาง ส่วนใบและช่อดอกเพศเมียมีสรรพคุณทำให้มึนเมา ส่วนเปลือกและลำต้นใช้ทำเป็นเชือกป่านหรือผ้าทอ
พืชกัญชามีสารสำคัญคือสารแคนนาบินอยด์มากกว่า 100 ตัว โดยมีสารเตตร้าไฮโดร แคนนาบินอล (THC) เป็นสารสำคัญ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดการกระตุ้นประสาท ปริมาณสาร THC มีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก สายพันธุ์ วิธีการปลูก และส่วนของต้นกัญชาที่นำมาใช้ ทางการแพทย์ได้ให้ คำแนะนำการใช้กัญชา จากกระทรวงสาธารณสุขได้รับรอง ประโยชน์จากสาร THC และ CBD ว่ามีประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยในเบื้องต้น 4 ภาวะ ได้แก่

 • ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
 • โรคลมชักที่รักษายาก
 • โรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
 • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดปลายประสาท

ปลูกกัญชาไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะปลูกให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจเรื่องที่ต้องเรียนรู้คือเรื่องดินที่ใช้ในการปลูกกัญชา ซึ่งดินเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการปลูกกัญชา หากเลือกใช้ดินไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ช้าเช่นกัน

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการเติบโตของต้นกัญชา

 • แสง เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ต้นกัญชาเจริญเติบโต พืชทุกชนิดต้องการแสงเพื่อใช้ในกระบวนการทำอาหารของพืชหรือเราเรียกกันว่า  สังเคราะห์แสง ให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นเอง
 • อากาศ มีส่วนช่วยในการหายใจของพืช อย่างที่เรารู้กันว่าพืชใช้ CO2 และปล่อย O2 ในการหายใจหรือสังเคราะห์แสงในเวลากลางวัน และใช้ O2 ปล่อย CO2 ในตอนกลางคืน ดังนั้นอากาศจึงมีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของพืช
 • อุณหภูมิ ในการปลูกแบบ Indoor สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับกัญชาแต่ละสายพันธุ์ก็จะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น โดยทั่วไปควบคุมอยู่ที่ 20-30 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงกลางวันหรือเปิดไฟ และในช่วงปิดไฟจะชอบอุณหภูมิที่เย็นขึ้นประมาณ
  18-26 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์)
 • สารอาหาร มีความจำเป็นในการสังเคราะห์แสงและสร้างส่วนต่างๆ ของพืชอย่างมาก สำหรับต้นกัญชาในแต่ละช่วงวัยก็ต้องการสารอาหารแตกต่างกันออกไป
 • ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ครบถ้วน ยิ่งหากใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกก็จะยิ่งทำให้ค่า pH เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย บ่อยครั้งที่ใส่ปุ๋ยให้กัญชาในปริมาณมากแต่ไม่เกิดผลหรือพืชเกิดการขาดอาหารแม้ได้รับในปริมาณมากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่า pH เป็นปัจจัยหลัก สำหรับค่า pH ที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 0-7.0 ส่วนในระบบจะควบคุมอยู่ที่ 5.5-6.5

การวัดค่า pH ในดินที่ใช้สำหรับปลูกกัญชา

กิจกรรมของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในดินจะปล่อยไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุและปุ๋ยบางชนิดได้รับผลกระทบจาก pH ของดินเป็นพิเศษ เนื่องจากแบคทีเรียทำงานได้ดีที่ค่า pH ในช่วง 5.5-7.0 ธาตุอาหารพืชจะถูกชะออกจากดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.0 ได้เร็วกว่าดินที่มีค่า pH 5.0-7.5 มาก

การวัด ค่า pH ในดิน จะบอกได้ว่าดินของคุณจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ หรือจะต้องผ่านการบำบัดเพื่อปรับระดับ pH หรือไม่ สำหรับพืชส่วนใหญ่ช่วงการวัดค่า pH ควบคุมให้อยู่ในช่วง 5.5-7.0 แต่สำหรับพืชบางชนิดอาจจะเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดมากกว่าหรืออาจจะได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างมากกว่า ค่า pH ไม่ได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชนั้นๆ แต่ส่งผลต่อความพร้อมของสารอาหารในปุ๋ย ดินอาจมีสารอาหารเพียงพอ แต่การเจริญเติบโตอาจถูกจำกัดด้วยค่า pH ที่ไม่เอื้ออำนวย ในทำนองเดียวกันดินทรายแทบไม่มีสารอาหารเลยแต่อาจมีค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

ดินคือหัวใจสำคัญของการปลูกต้นกัญชา หากดินที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ช้า คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมควรมีลักษณะร่วนซุย มีความโปร่ง สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี และสารเคมีไม่ควรพบในดินเพราะจะค่อยๆทำลายคุณภาพของดินอย่างช้าๆ ส่งผลต่อการไหลซึมของน้ำที่ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นกัญชา


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Websiteskycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed