ปัจจัย ก่อนเริ่มใช้ กัญชา กัญชง

3 ปัจจัย ก่อนเริ่มใช้ กัญชา กัญชง ควรพิจารณาก่อนเริ่มใช้ในทางการแพทย์

ปัจจัย ก่อนเริ่มใช้ กัญชา กัญชง หากพูดถึง กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ พบว่า “ช่อดอกกัญชาตัวเมียที่ยังไม่ได้ถูกผสม” เป็นส่วนที่นิยมเก็บเกี่ยวไปใช้ใน การรักษาโรค เนื่องจากช่อดอกมีสารสำคัญประเภท แคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ซึ่งได้แก่ delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) รวมทั้งแคนนาบินอยด์ชนิดอื่นๆ อีกมากกว่า 400 ชนิด แต่ THC และ CBD เป็นแคนนาบินอยด์ที่ได้รับการศึกษาวิจัยและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ร่างกายของคนเรามีการตอบสนองต่อกัญชาที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนจะมียีน อายุ นํ้าหนัก ประวัติโรคทางจิตเภท และเพศ ที่ไม่เหมือนกัน

การใช้กัญชาเพื่อให้เกิดผลตอบลัพธ์ในทางการแพทย์ จึงไม่เหมือนกัน ซึ่งในแต่ละคนมีความจำเป็นจะต้องหาขนาดยาที่เหมาะสมของแต่ละคนให้ได้

ถึงแม้จะไม่มีขนาดยากัญชาที่ตายตัว แต่ก็มีหลักในการแนะนำเพื่อให้การใช้กัญชาเกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงที่จะไม่เห็นผลหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น

ปัจจัยที่ 2 คุณภาพของกัญชา
ถึงแม้ปัจจุบันการใช้กัญชา จะเน้นไปที่สารออกฤทธิ์หลัก ที่ชื่อว่า THC และ CBD แต่ปัจจุบันก็มีการค้นพบว่า การใช้กัญชาในรูปแบบสารสกัดรวม ไม่ใช่สารสกัดแบบเดี่ยวๆที่มีเพียงสารใดสารหนึ่งเพียงอย่างเดียวให้ผลลัพธิ์ที่ดีกว่าในทางการแพทย์

เพราะว่า สารสกัดรวมเหล่านั้น มีสารอื่นๆที่นอกเหนือจากสาร 2 ชนิด ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลดีในทางการแพทย์ เราเรียกผลลัพธิ์แบบนี้ว่า Entourage effect

และกัญชาในแต่ละสายพันธุ์ ก็มักจะมีความหลากหลายขององค์ประกอบของสารต่างๆที่แตกต่างกัน หลายคนอาจจะมีการตอบสนองต่อกัญชาในบางสายพันธุ์ที่ดี แต่กับบางสายพันธุ์ที่ไม่ดี

ซึ่งการเลือกสายพันธุ์ของกัญชาที่เหมาะสมกับตัวเองหรือโรคที่เจ็บป่วย ก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นกัน

ปัจจัยที่ 3 ความแตกต่างของแต่ละโรค
โรคแต่ละโรคมีการตอบสนองต่อกัญชาที่แตกต่างกัน เพราะกัญชาในแต่ละสายพันธุ์ มีสารที่เป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกัน

ปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้กัญชาให้เหมาะสมกับโรค จะมีข้อมูลรายละเอียดแต่ละสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับโรคอะไรบ้าง

ถึงแม้ปัจจุบัน กัญชาในประเทศไทยอาจยังไม่มีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ในอนาคต การเลือกสายพันธุ์กัญชาให้เหมาะสมกับโรค จะเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาการเริ่มต้นใช้กัญชาอย่างแน่นอน


หากถูกใจ หรือ เป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Websiteskycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed