ปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP

ปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP

การปลูกกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมาก ในวงการกัญชา มาตรฐาน GAP ช่วยให้ผลิตภัณฑ์กัญชามีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีขั้นตอน และวิธีการที่เข้มงวด และเป็นระบบ ในบทความวันนี้ทาง SKY CANNABIS (Thailand) เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง ปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP ให้ทุกท่านได้ เรียนรู้ และทราบกัน จะเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

เคล็ดลับ ขั้นตอนและวิธีการ ปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP

การปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GAP เริ่มต้นด้วยการเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูง ต่อมาคือการเตรียมดิน และการปลูกที่เหมาะสม เพื่อให้พืชเติบโตแข็งแรง และมีความสมบูรณ์ ขั้นตอนและวิธีการปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปลูกควรทราบเพื่อประสบความสำเร็จในการผลิตกัญชาที่มีคุณภาพและปลอดภัยในตลาดและให้กับผู้บริโภค

การปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) เป็นกระบวนการที่ผู้ปลูกกัญชาสาใรถทำได้ ดังนี้

 1. เลือกพันธุ์ที่เหมาะสม เลือกพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงลักษณะทางสายพันธุ์และความเหมาะสมกับสภาพอากาศและดินของพื้นที่ที่จะปลูก
 2. เตรียมดินและการปลูก ตรวจสอบคุณภาพของดินและปรับปรุงตามความเหมาะสม ทำการเตรียมดินและใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเพื่อเติมธาตุอาหารให้พืช
 3. การให้น้ำและการระบายน้ำ ให้น้ำให้พืชอย่างเหมาะสมโดยควบคุมระดับความชื้นในดิน และใช้ระบบระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการสะสมของน้ำในดิน
 4. การควบคุมแสงและอากาศ สร้างโครงการพลางแสงเพื่อควบคุมระดับแสงที่เหมาะสม และเฝ้าระดับความชื้นและอากาศในโรงเรือนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและเชื้อรา
 5. การจัดการโรคและแมลง ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงที่เหมาะสมโดยไม่ใช้สารเคมีพิษ และควบคุมโรคและแมลงโดยใช้อินทรีย์ธรรมชาติ
 6. การใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ให้เลือกใช้ตามคำแนะนำและอัตราที่แนะนำ และปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
 7. การเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เก็บเกี่ยวกัญชาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและความสดของพืช และใช้วิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อลดการเสียหาย
 8. การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบสภาพพืชอย่างสม่ำเสมอและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและการผลิตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถใช้ในการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

การส่งเสริมและพัฒนาการใช้มาตรฐาน GAP ในการปลูกกัญชาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้มาตรฐาน GAP ในการผลิตกัญชาในประเทศ การใช้มาตรฐาน GAP ช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของกัญชาที่ผลิตขึ้น ส่งเสริมการยอมรับของกัญชาที่ผลิตขึ้นในตลาดในและต่างประเทศ

การที่ทำกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP นั้นดีอย่างไร

 1. กัญชามาตรฐาน GAP ดีต่อผู้บริโภค
 • มั่นใจได้ว่ากัญชาปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน และเชื้อโรค
 • ได้รับกัญชาที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ เหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 • มั่นใจได้ว่าแหล่งผลิตกัญชามีระบบการผลิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย
 1. กัญชามาตรฐาน GAP ดีต่อเกษตรกร
 • ได้ราคาสินค้าดีขึ้น เพราะผู้บริโภคยอมจ่ายเงินซื้อกัญชาที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 • เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถผลิตกัญชาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาด
 • มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 1. กัญชามาตรฐาน GAP ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดมลพิษจากการใช้สารเคมี
 • ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
 • ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุป

การปลูกกัญชาโดยใช้มาตรฐาน GAP เป็นกระบวนการที่ ต้องอาศัยความรู้ ความตั้งใจ และความใส่ใจ  และความระมัดระวังอย่างมาก แต่มันเป็นการลงทุนที่มีค่าเนื่องจากจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ กัญชาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้บริโภคได้ประโยชน์ เกษตรกรมีรายได้ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชา ควรศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ท่านคงได้รู้เกี่ยวกับ ปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP กันแล้วนะคะ หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องข้อดีของปลูกกัญชาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากบทความวันนี้กันนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการ ในทางแอดมิน ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม SKY CANNABIS (Thailand) ของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ ที่เราจะนำมาฝากกันในทุก ๆ วัน วันนี้ก็ของลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed