แหล่งผลิตกัญชา GAP

แหล่งผลิตกัญชา GAP ฟาร์มปลูกกัญชา มาตรฐานสินค้าเกษตร

แหล่งผลิตกัญชา GAP skycannabisthailand ฟาร์ม ที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ชนิดพืช “กัญชา” จากกรม วิชาการเกษตร ซึ่งกรผลิต (ปลูก และเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชานั้น เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาได้มาตรฐานทางกรแพทย์ โดยไม่มีสารเคมีตกค้างและ ปนปื้อนในพื้นที่ปลูก มาตรฐานหลักที่นำมาสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตให้สมุนไพรกัญชา มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

คือ แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรและเก็บเกี่ยว ที่ดีของพืชสมุนไพร่กัญชา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับแปลงปลูกเพื่อใช้เป็นหลักกณฑ์นำไปปฏิบัติสำหรับการ สร้างความปลอดภัยให้กับวัตถุดิบสมุนไพรและกาแปรรูปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโดยผ่านกระบวนการตรจประเมินรับรองให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับบริษัทskycannabisthailand เรายังคงมุ่งมั่นปลูกกัญชาระบบ 0utdr ให้ได้มาตรฐสกล และให้ป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังน้นการทำตลาดวัตถุดิบดอกกัญชาแห้งคุณภาพ ที่มีสาร THC ไม่ต่ำกว่า 20% นอกจากนี้ skycannabisthailand ยังพร้อมส่งต่อความรู้ดีๆ ในเรื่องของการเพาะปลูกกัญชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทราบถึงกระบวนการดูแลผลผลิตเพื่อให้ออกมามีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ และยกระดับให้กับมาตรฐานกัญชาไทย

มาตรฐาน GAP คืออะไร?

สรุปง่าย ๆ มันคือ การปลูกแบบปลอดสารพิษ คุณภาพดี กระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ถูกสุขลักษณะ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม skycannabisthailand ฟาร์มปลูกกันชา-กันชงแบบออแกนิก ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก GAP ในการพัฒนาสายพันธุ์ และนำช่อดอก กิ่ง ก้าน ราก ใบ ที่ได้มาตรฐานมาทำการสกัดและแปรรูปเพื่อการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ทางการแพทย์ต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับกับความรู้ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม skycannabisthailand ของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ที่เราจะนำมาฝากกันในทุกๆวัน


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed