สูบกัญชาทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดหรือไม่

สูบกัญชาทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดหรือไม่

แท้จริงแล้วนั้นการสูบกัญชาเป็นการก่อมะเร็งปอด หรือ เป็นการรักษามะเร็งปอด วันนี้ทาง SKY CANNABIS (Thailand) ได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า สูบกัญชาทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดหรือไม่ จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ

ไขข้อสงสัย สูบกัญชาทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดหรือไม่

มะเร็งปอด คือ โรคที่เกิดจากการเกิดเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อปอดซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โรคนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่เกิดจากมะเร็งทั่วโลก มะเร็งปอดสามารถเกิดได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และมักพบมากที่สุดในผู้ที่สูบบุหรี่ โดยมะเร็งปอดสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ผ่านทางกระแสเลือดหรือระบบน้ำเหลือง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก กว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวก็มักจะอยู่ในระยะโรคที่รุนแรงแล้ว

โรคมะเร็งปอดนั้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสูบบุหรี่ แต่การสูบกัญชาจะก่อให้เกิดมะเร็งปอดด้วยหรือไม่ คงไม่มีคำตอบสั้น ๆ สำหรับเรื่องนี้

ในปี 2006 วงการแพทย์มีการศึกษาพบว่าการสูบกัญชาไม่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น และยังมีข้อเสนอแนะว่าการสูบกัญชายังอาจป้องกันการเกิดมะเร็งปอดได้อีกด้วย แต่ในการศึกษาในปัจจุบันให้ผลในทางตรงกันข้าม คือพบว่าการสูบกัญชาและการเป็นโรคมะเร็งปอดมีความสัมพันธ์กัน แต่ผลยังไม่ชัดเจนมาก

จากการศึกษาพบว่าเพศชายที่สูบกัญชาและสูบบุหรี่ด้วย จะมีจำนวนคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดมากขึ้นถึง 2 เท่า และยังมีอีกการศึกษาหนึ่งที่พบว่าการสูบกัญชาเป็นเวลานานจะทำให้เกิดมะเร็งปอดในเพศชายวัยกลางคน (ต่ำกว่า 55ปี) เป็นสัดส่วนกับปริมาณกัญชาที่สูบ

ผลของกัญชาต่อปอด

นักวิจัยกล่าวว่าการสูบกัญชาเป็นประจำ ทำให้เกิดการทำลายทางเดินหายใจซึ่งสามารถเห็นได้จากตาเปล่าและการดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ อีกทั้งมีรายงานถึงอาการของความผิดปกติของการหายใจ

เช่น การหายใจเสียงวี้ด, การหายใจเร็ว และการไอ นั่นคือการสูบกัญชาเป็นประจำไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของของการทำงานของปอด รวมทั้งไม่ได้เพิ่มความเสียงต่อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

การรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของกัญชาจึงจำเป็นมาก

  • พบสารก่อมะเร็งและสารที่ร่วมก่อมะเร็งที่อยู่ในควันบุหรี่ ในควันของกัญชาเช่นกัน
  • การสูบกัญชาทำให้เกิดการอักเสบและทำลายเซลล์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะก่อนโรคมะเร็งในเนื้อเยื้อปอด
  • การสูบกัญชาทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดมะเร็งในแต่ละคน

ข้อสรุปคือ การสูบกัญชาแม้จะมีความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งปอดได้น้อยกว่าการสูบบุหรี่ แต่ก็ควรระมัดระวังไว้ ซึ่งนอกจากมะเร็งปอดแล้ว การสูบกัญชายังสามารถเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก เนื้องอกในสมอง และ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในลูกของมารดาที่สูบกัญชาขณะที่ตั้งครรภ์อยู่

กัญชาผสมบุหรี่

“มะเร็งปอด” แม้ไม่สูบบุหรี่ สูบกัญชา ก็เสี่ยงที่จะเป็นได้

แม้ว่าวิทยาทางการแพทย์ในปัจจุบันได้พัฒนาไปไกลมาก สามารถช่วยให้ผู้คนหายจากความเจ็บป่วย แต่ก็มีหลายกรณีนี้ที่ยังหาสาเหตุของการเกิดโรคไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา แต่เป็นมะเร็งปอด หรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย อยู่เป็นประจำกลับประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลว ทำให้นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์มีการค้นคว้าทำการวิจัยกันมากขึ้น พบว่าไม่ใช่แค่บุหรี่เท่านั้นที่ทำให้เกิดมะเร็ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกัญชาและผู้ป่วยมะเร็ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกัญชาและมะเร็งยังมีผลที่ไม่ชัดเจน บางการศึกษากล่าวว่าการสูบกัญชาจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง แต่อีกส่วนหนึ่งก็กล่าวว่าการสูบกัญชาสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้

สิ่งที่เราพอจะรู้คือการสูบกัญชาอาจมีส่วนช่วยผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวว่า cannabinoids อาจมีประโยชน์ในการรักษาผลข้างเคียงมากมายที่เกิดจากมะเร็ง เช่น อาการเวียนศีรษะ เบื่ออาหาร ปวด และ มีปัญหาในการนอน อีกทั้งจากผลภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกอันเกิดจากมะเร็ง (cancer cachexia) ซึ่งมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และเสียมวลกล้ามเนื้อ เป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งถึงร้อยละ 20 จึงทำให้ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ cannabinoids มากขึ้น

การป้องกันความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด
  1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่อยู่รอบข้าง เพราะการสูบดมควันบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุหลักที่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
  2. รักษาสุขภาพปอด ดูแลสุขภาพปอดโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการประสบกับมลพิษทางอากาศรวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
  3. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผักและผลไม้สด และรับประทานอาหารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็ง เช่น ผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามิน C, E, และฟอลิคแอซิด
  4. หลีกเลี่ยงสารพิษ ลดการสัมผัสกับสารพิษทางอากาศหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อปอด และใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว เมื่อต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีควันหรือสารพิษ
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบค่าสมดุลและการทำงานของร่างกาย เช่น ตรวจเลือดและฟังก์ชันปอด เพื่อที่จะหาแนวทางป้องกันอย่างทันท่วงทีความรู้ โดยเครื่องมือการตรวจสุขภาพที่สามารถจับมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นได้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ท่านคงได้รู้ สูบกัญชาทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดหรือไม่ กันแล้วนะคะ จากข้อมูลที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากบทความวันนี้กันนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการ ในทางแอดมิน ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม SKY CANNABIS (Thailand) ของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ ที่เราจะนำมาฝากกันในทุก ๆ วัน วันนี้ก็ของลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล :  กองบรรณาธิการhd.co.th


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed