พืชกัญชาตามมาตรฐาน GAP

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืช พืชกัญชาตามมาตรฐาน GAP

พืชกัญชาตามมาตรฐาน GAP หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับกัญชาและกัญชง เป็นแนวทางปฏิบัติในการปลูกกัญชาและกัญชงที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูก การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงการจำหน่าย

การปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ต้องได้รับอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้บริโภค ตลอดจนมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

ประโยชน์ของ กัญชามาตรฐาน GAP มีดังต่อไปนี้

เกษตรกร
• ได้รับราคาสินค้าที่สูงขึ้น
• เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับฟาร์ม

ผู้บริโภค
• มั่นใจได้ว่ากัญชาที่ซื้อมานั้นปลอดภัย ไร้สารเคมี
• ได้รับกัญชาที่มีคุณภาพ ปริมาณสารสำคัญที่สม่ำเสมอ
• มั่นใจว่ากัญชาปลูกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
• ลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช
• ลดมลพิษทางน้ำและดิน
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม
• ลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช
• ลดมลพิษทางน้ำและดิน
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พืชกัญชาตามมาตรฐาน GAP

สำหรับบริษัท SKY CANNABIS (Thailand) เรายังคงมุ่งมั่นปลูกกัญชา ให้ได้มาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรฐาน GAP ในการผลิตกัญชาช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการกำหนดกระบวนการการเพาะเมล็ด , การดูแล , การใช้สารเคมี , และกระบวนการอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จาก กรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาสายพันธุ์ และนำช่อดอก กิ่ง ก้าน ราก ใบ ที่ได้มาตรฐานมาทำการสกัด และแปรรูปเพื่อการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ทางการแพทย์ต่อไป

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed