สารสกัดจากกัญชงและกัญชา

สารสกัดจากกัญชงและกัญชา

วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำเสนอต่อทุกท่านให้เข้าใจเกี่ยวกับ “สารสกัดจากกัญชงและกัญชา” เพื่อที่จะสามารถได้นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เราไปดูกันในบทความนี้เลยค่ะ พืชในกลุ่มกัญชงและกัญชามีความน่าสนใจ เรายังรู้จักพืชชนิดนี้กันน้อยมาก ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความลึกลับซับซ้อนที่หาไม่ได้ในพืชชนิดอื่น

นอกจากนี้ในแต่ละสายพันธุ์ยังมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ององค์ประกอบสารที่อยู่ภายใน  ทั้งในแง่ของชนิดที่หลากหลายและปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ไปจนถึงสภาพแวดล้อม ล้วนมีผลต่อองค์ประกอบของสารและปริมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกฤทธิ์ที่เสริมกัน ทำให้สรรพคุณของสารสกัดแตกต่างกันออกไป

สารสกัดจากกัญชงและกัญชา มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันมีการค้นพบสารที่เป็นองค์ประกอบในสารสกัดจากกัญชงและกัญชาแล้วมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

  • Cannabinoids
  • Terpenes
  • Flavonoids
  • Lipids, wax, fat
  • อื่น ๆ เช่น คลอโรฟิลล์

ใบกัญชา

CANNABINOIDS

ส่วนประกอบหลักของสารสกัดที่ได้จากกัญชงและกัญชา คือ Cannabinoids หรือเรียกให้เจาะจงคือ phytocannabinoids ซึ่งสารในกลุ่มนี้จะแบ่งย่อยเป็นอีกหลายชนิดด้วยกัน เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบ Endocannabinoid system (ECS) จะไปจับกับตัวรับ (receptor) ที่มี CB1R และ CB2R แล้วไปกระตุ้นการทำงานภายในร่างกาย

ปัจจุบันมีการค้นพบสารในกลุ่มนี้แล้วกว่า 200 ชนิด แต่ที่พบบ่อยในกัญชงและกัญชามีอยู่ 9 ชนิด คือ

Tetrahydrocannabinol (THC) — เป็นสารที่รู้จักกันดีที่สุด และพบได้มากในกัญชา จะมีผลต่อจิตประสาทที่รู้จักกันดี คืออาการ “High” ทำให้สารตัวนี้ถูกจัดให้เป็นพวกสารเสพติดในหลายประเทศ  นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดได้ผลดี

Tetrahydrocannabinol Acid (THCA) — เป็นสารตั้งต้นของ THC  จะพบได้ในดอกกัญชงและกัญชาสด ซึ่งเมื่อทิ้งไว้ในถูกความร้อน มันจะกลายสภาพไปเป็นสาร THC   สาร THCA จะมีผลต่อจิตประสาทน้อย จึงไม่ถือเป็นสารเสพติด  มีการนำสารตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมทั้งใช้เป็น สารต้านการอักเสบ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ยับยั้งอาการชักกระตุก และยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

Cannabidiol (CBD) — เป็นที่รู้จักกันดี ปัจจุบันพบได้มากในกัญชงที่ผ่านการคัดสายพันธุ์ จึงเรียกกัญชงนี้ว่า กัญชงอุตสาหกรรม (Industrial Hemp)   CBD ไม่มีผลต่อจิตประสาท ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกันมาก ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพกันมาก จะช่วยลดความเครียด ช่วยการนอนหลับ แก้ปวดและแก้อักเสบได้  CBD ยังได้รับการรับรองจาก US FDA ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการใช้รักษาอาการชักแบบรุนแรง

Cannabidiolic Acid (CBDA) —  เป็นสารตั้งต้นของ CBD ที่พบได้มากในกัญชง  เมื่อถูกความร้อนจะกลายสภาพไปเป็น CBD   สาร CBDA จะไปยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ COX-2 ทำให้ลดอาการอักเสบ  นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการคลื่นไส้และอาการหดหู่ได้

Cannabigerol (CBG) —  สารตัวนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลดีในหลายด้าน เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยควบคุมความดันโลหิต   ต้านการอักเสบ ช่วยเรื่องนอนหลับ โดยทั่วไป CBG จะพบในกัญชงประมาณ 1% แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงจนสามารถพบได้สูงถึง 10 – 15%

Cannabinol (CBN) — พบในต้นกัญชงได้น้อย มีผลต่อจิตประสาทเล็กน้อย  ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ช่วยเรื่องการนอนหลับ  CBN   ได้จากการสลายตัวของสาร THC เมื่อปล่อยให้โดนแสงแดด  ดังนั้นเมื่อปลูกนอกอาคารให้โดนแสงแดด จะพบว่ามีสาร CBN สูง  มีสรรพคุณต้านการอักเสบ มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าใช้รักษาโรคได้ เช่น โรคลมชัก กระดูผุ มะเร็ง ติดเชื้อจากแบคทีเรีย ต้อกระจก และอาการคลื่นไส้

Cannabichromene (CBC) — เป็นสารกลุ่ม cannabinoid ที่รู้จักกันดีเป็นอันดับ 3   ไม่มีผลต่อจิตประสาท พบในกัญชงกัญชาได้น้อยมาก มีสรรพคุณเรื่องต้านการอักเสบได้ดี  มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทได้ดี ช่วยลดอาการปวด ยับยั้งมะเร็ง รักษาโรค Crohn’s

Tetrahydrocannabivarin (THCV) — มีโครงสร้างโมเลกุลที่คล้ายกับสาร THC มาก ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  สาร THCV มีฤทธิ์ที่โดดเด่นเรื่องยับยั้งความอยากอาหาร  นอกจากนี้ยังสรรพคุณ ช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยการเติบโตของกระดูก

Cannabidivarin (CBDV) — มีโครงสร้างโมเลกุลที่คล้ายกับ CBD มาก ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีผลต่อจิตประสาท  ใช้ในการรักษาโรคลมชัก และมีประสิทธิภาพในการลดอาการคลื่นไส้และอาการอักเสบ

สารสกัดในกัญชงกัญชง

TERPENES

เทอร์พีนโพรไฟล์เป็นตัวที่ให้กลิ่นเฉพาะสำหรับพืชทุกชนิด รวมถึงกัญชงและกัญชาด้วย เชื่อกันว่าเทอร์พีนมีบทบาทในการทำงานเสริมฤทธิ์กันที่รู้จักกันดีคือ Entourage effect

ปัจจุบันมีการค้นพบสารกลุ่มเทอร์พีนในธรรมชาติหลายร้อยชนิด แต่ที่พบมากในกัญชงกัญชามี 5 ชนิด

Myrcene — พบมากที่สุดในกัญชงกัญชา กลิ่นออก earthy, musky notes, fruity, clove, red grape

Limonene — กลิ่นออกรสส้ม ช่วยลดอาการเครียด

Linalool — กลิ่น Floral  มีสรรพคุณช่วยเรื่องผ่อนคลาย

Caryophyllene — เป็นตัวเดียวที่พบว่าสามารถจับกับ Cannabinoid-2 receptor ได้  มีกลิ่น spicy, pepper, wood

Pinene —  ให้กลิ่นลักษณะเฉพาะคล้ายกลิ่นต้นสน  สรรพคุณช่วยเรื่อง anti-inflammatory, gastroprotective, energy booster, bronchodilator, aids memory, anti-bacteria

FLAVONOIDS

ฟลาโวนอยด์นอกจากจะให้กลิ่นและรสในต้นกัญชงแล้ว ยังช่วยเรื่องสีของพืชด้วย และเชื่อกันว่ามีส่วนใน entourage effect ร่วมกับสาร cannabinoids และเทอร์พีน  ปัจจุบันมีการค้นพบฟลาโวนอยด์แล้วหลายชนิด เช่น cannaflavins ที่เชื่อว่ามีบทบาทร่วมใน entourage effect ด้วย

Lipids 

เป็นคำกว้างๆ ที่เป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ำ เช่น น้ำมัน และ wax จะพบได้ที่ด้านนอกของผนังเซลล์ต้นกัญชงหรือกัญชา  ในกระบวนการสกัด ไขมันจะถูกกลั่นออกมาในขั้นตอนการทำ winterization ซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะทำให้หนืด แต่อีกพวกก็มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด entourage effect

ไขมันที่พบนี้ มีบางส่วนที่เป็นประโยชน์มาก เช่น กรดไขมัน Omega มีสัดส่วนของ Omega-3 : Omega-6 = 3:1 ซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก

นอกจากนี้ยังมี คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งพบได้ในพืชที่มีสีเขียวทุกชนิด  ในระหว่างที่อบแห้ง คลอโรฟิลล์จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคส

กล่าวโดยสรุป : สารสกัดจากกัญชงและกัญชา

สารสกัดที่พบในกัญชงและกัญชาทั้งหมดดังที่กล่าวไปข้างต้น สามารถนำมาให้ประโยชน์ได้หลากหลาย และสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้อีกด้วย ในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสกัดหรือส่วนประกอบจากกัญชาในการรักษา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์เพื่อประโยชน์และความปลอดภัย และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในปริมาณที่ผิดปกติ

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับกับความรู้เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชงและกัญชา ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการ ในทางแอดมิน ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ วันนี้ก็ของลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ขอบขอบคุณที่มาข้อมูลจาก : น.พ.บรรลือ กองไชย – Barami Lab


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed